Thea van der Veen

Thea van der Veen

Fractievoorzitter

Wonen, Gas en zoutwinning, Omgevingswet, Ruimtelijke ordening, Verkeer en veiligheid, Cultuur, Erfgoed en IBOR (Met Anneke Perdon en Alexander Bousema)
Henk Flederus

Henk Flederus

Raadslid

Duurzaamheid, Wind- en zonneparken, Energie strategie, Milieu en natuur, Recreatie en toerisme, Gemeente organisatie, Lokale democratie, Armoedebestrijding (Met Jan Westerdiep en Anja van Duren)
Anneke Perdon

Anneke Perdon

Raadslid

Financiën, Economie, Detailhandel, Inkomen en participatie, Arbeidsmarkt, Bedrijfsterreinen, Onderwijs, Sport en accomodaties (Met Thea van der Veen en Alexander Bousema)
Jan Westerdiep

Jan Westerdiep

Raadslid

Zorg, Jeugdhulp, WMO, Ouderenbeleid, Preventieakkoord, Strategische visie en Openbare orde en veiligheid (Met Henk Flederus en Anja van Duren)
Anja van Duren

Anja van Duren

Commissielid

Clusters sociaal domein en duurzaamheid (Jeugdhulp, Armoedebestrijding en RES)
Alexander Bousema

Alexander Bousema

Commissielid

Clusters wonen en financiën (Omgevingswet en RO, Cultuur en erfgoed, Economische zaken en Arbeidsmarkt)
Anja Woortman

Anja Woortman

Voorzitter

Ben Jager

Ben Jager

Harm Loer

Harm Loer

Penningmeester

Ger Lindeman

Ger Lindeman

Bestuurslid