Ard van der Tuuk informateur in Groningen

27 maart 2023

Ard van der Tuuk, burgmeester van het Westerkwartier, is tijdens het lijsttrekkersoverleg op 16 maart aangewezen als verkenner en informateur. Dat maakte BBB-lijsttrekker Gouke Moes bekend via een persverklaring. Alle lijsttrekkers hebben unaniem ingestemd met de voordracht.

De Verkenner/Informateur krijgt van de fractieleiders de opdracht om:
– te onderzoeken wat de meest kansrijke samenwerking is voor de vorming
van een stabiele coalitie
– een voorstel te doen voor het vervolgproces in de formatie
– hierover advies uit te brengen aan Provinciale Staten
– met alle verkozen partijen in ieder geval de onderstaande vragen te
bespreken:
1. Welke duiding wordt gegeven aan de verkiezingsuitslag?
2. Welke coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag?
3. Welke programmatische overeenkomsten (en sterk uiteenlopende
verschillen) worden geconstateerd in de verkiezingsprogramma’s?
4. Welke mogelijkheden worden met inbegrip van proces, inhoud en
relatie, gezien voor de vorming van een stabiele coalitie en de
samenstelling van een nieuw college van Gedeputeerde Staten?
5. Welke knelpunten ziet u vanuit uw partij om tot samenwerking binnen
een college te komen?