Inleiding
Verkiezingsprogramma

Inleiding

Onderdeel van

Wat zijn we van plan?

In november 2017 vonden de vorige gemeenteraadsverkiezingen plaats waarbij de PvdA de grootste partij werd. We mochten starten aan de formatie van het eerste college van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Terugkijkend zijn het vier jaren geweest met grote uitdagingen. De gevolgen van gaswinning, economische en sociale problematiek en de coronacrises moesten het hoofd geboden worden in een tijd waarin de gemeente het financieel krap heeft door dalende rijksbijdragen vanuit het gemeentefonds. Bij de financiële keuzes die we moesten maken hebben we steeds geprobeerd mensen met een lager inkomen, waardoor meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend, is te ontzien. We zijn er trots op dat we veel van het armoedebeleid wat we bij de start hebben ingezet overeind hebben kunnen houden. Daarnaast is er geïnvesteerd op gebieden die wij belangrijk vinden. Overal staan nieuwe toekomstbestendige, veilige en duurzame integrale kindcentra. Nagenoeg elk dorp of wijk heeft een dorpshuis of wijkcentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Belangrijke voorzieningen als bibliotheken, met daarbij het taalhuis en andere voorzieningen, zijn behouden. Er is een woonvisie opgesteld. De basis voor verdere planontwikkeling en investeringen op het gebied van wonen.
En dat is nodig. Want ook de komende jaren zullen uitdagend zijn. Er is een wooncrisis in Nederland die we ook in Midden-Groningen merken. Het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen is één van de speerpunten van ons programma. Daarnaast blijven we inzetten op meedoen en kansen creëren voor iedereen in Midden-Groningen. Dit betekent het overeind houden van een goed armoedebeleid en investeren in zorg en toegankelijke voorzieningen. Ook de wereldwijde klimaatcrisis vraagt van de politiek oplossingen en keuzes. Ook daar willen we vanuit Midden-Groningen verantwoordelijkheid in nemen en aan bijdragen.
Dit alles in een samenleving die te maken heeft met de gevolgen van een wereldwijde pandemie en waarin tegenstellingen meer dan ooit vergroot lijken te worden. Dit vraagt om een heldere en verbindende manier van besturen. We willen zichtbaar en toegankelijk zijn in dorpen en wijken en bijdragen aan een Midden-Groningen waar mensen er voor elkaar zijn.

Speerpunt

Deel dit